RPR induktsiyasini echib olish - induksion zang va bo'yoq qoplamasini olib tashlash